Oferta

Jazdy w języku polskim


Grupowa

Zwykłe

(Jazdy w grupach 6-8 osobowych)

Ujeżdżeniowa


Karnet

6 x 45 zł (270 zł)

Pojedyncza

55 zł

Premium

(Jazdy w grupach 4 osoby/1instruktor)


(Jazdy w grupach 6

 osobowych)

Ujeżdżeniowa


Karnet

6 x 65 zł (390 zł)

Pojedyncza

75 zł

Skokowa 


Karnet

6 x 85 zł (510 zł)

Pojedyncza

90 zł


Indywidualna

Karnet

Ujeżdżeniowa

6 x 80 zł (480 zł)
Pojedyncza

Ujeżdżeniowa

90 zł

Skokowa 

110 zł

Wszystkie karnety są ważne 8 tygodni od daty zakupu.

Szczegółowe informacje dotyczące grafiku jazd w sekretariacie.

Umawiając się na jazdy prosimy o podanie posiadanych umiejętności, wieku, wzrostu i masy ciała, aby instruktor mógł jak najlepiej dopasować konia.

Z uwagi na bezpieczeństwo jeźdźców, na jazdy indywidualne przyjmujemy dzieci od 7 roku życia, natomiast na jazdy w grupie od 10 roku życia.

Z uwagi na dobrostan naszych koni maksymalna masa ciała jeźdźca nie powinna być większa niż 90 kg.
Foreign languages ( Eng )

Individual

Subscription

Dressage

6 x 90 zł (540 zł)Single

Dressage

100 zł

Jumping

120 zł


All subscriptions are valid 8 weeks from date of purchase.

Detailed information on lessons schedule is available in the office.

We kindly ask you to give information on your skills, age, height and weight, so that the instructor can match the horse.

Due to the safety of the riders, individual lessons are given to the children >7 years old, group lessons >10 years old.

Due to the welfare of our horses, the maximum body weight of a rider should not exeed 90 kg.